Wprowadzenie do Statystyki dla Instytutu Socjologii (kurs zdalny) - testy (kliknij tutaj)

Wstęp do Statystyki dla kognitywstów (kurs zdalny) - testy (kliknij tutaj)


Wybór testu

Egzamin zerowy - 3 luty 2023

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Egzamin poprawkowy 7 września 2022


Egzamin końcowy 23 czerwca 2022

Egzamin zerowy - 11 marca 2022

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Egzamin zerowy - 31 stycznia 2020

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Egzamin poprawkowy - 13 września 2019

Egzamin poprawkowy z Wstępu do statystyki dla kognitywistyki 2019

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Egzamin 14 czerwca 2019

Egzamin z Wstępu do statystyki dla kognitywistyki 2019

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Egzamin zerowy - 1 lutego 2019


Egzamin poprawkowy - 4 września 2018

Egzamin końcowy - 20 czerwca 2018

Egzamin zerowy - 1 lutego 2018

Egzamin poprawkowy - 4 września 2017

Egzamin końcowy - 22 czerwca 2017

Egzamin zerowy - luty 2017

Egzamin poprawkowy - wrzesień 2016

Egzamin końcowy - czerwiec 2016

Egzamin zerowy - luty 2015

Egzamin końcowy - czerwiec 2015

Egzamin zerowy - luty 2015

Egzamin poprawkowy - wrzesień 2014

Opis statystyczny

Wnioskowanie statystyczne

 

Egzamin końcowy - czerwiec 2014

Opis statystyczny

Wnioskowanie statystyczne

 


Egzamin zerowy, luty 2014


Pytania z egzaminów z opisu 2013/14, 2012/13 oraz wybrane pytania z testów z lat wcześniejszych

Liczba ramek testu (max. 15)

 


Zestawy pytań

Rozkład jednej zmiennej
Zależności między wieloma zmiennymi
Wnioskowanie statystyczne
Zapisy statystyczne

Wersja testu (pozostaw -1, jeśli chcesz wylosować)

Liczba ramek testu (max. 15)

 

Uwaga: wersja testowa

Udostępniana przez nas wersja WebTesta nie ma jeszcze charakteru dojrzałego produktu. Dotyczy to zwłaszcza bazy pytań testowych. W szczególności:

Udostępniamy WebTesta na tym etapie (choć targani poważnymi wątpliwościami), aby dać możliwość poćwiczenia rozwiązywania testów jako formy zadania egzaminacyjnego. Zalecamy jednak ostrożność i, w szczególności, nie opieranie na wynikach uzyskiwanych w tych testach jakichkolwiek wniosków o swoich szansach na egzaminie.

Egzaminy

************************************************************************
Egzamin poprawkowy, wrzesień 2012

************************************************************************


Egzamin zerowy część A, grudzień 2011

Egzamin zerowy część A, grudzień 2010

Egzamin ze statystyki "na 3" z 25 czerwca 2009

WebTest 1.0