Testy dla Kognitywistów

Egzamin zdalny Podstawy statystyki, luty 2021

 

Egzamin zdalny Podstawy statystyki, czerwiec 2020

 


Pierwszy zestaw testowy (24 marca 2020)

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Drugi zestaw testowy (6 kwietnia 2020) - agregacja i dekompozycja parametrów

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Trzeci zestaw testowy (21 kwietnia 2020) - regresja œrednich

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Inne testy

WebTest 1.1