Zdalna statystyka dla socjologów

Pierwszy zestaw testowy - zmienna losowa i schemat Bernoulliego (25 marca 2020)

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Drugi zestaw testowy - rozkład normalny (25 marca 2020)

Podaj wersję testu (lub zostaw -1 żeby wylosować)  

Inne testy

WebTest 1.1