header
co, gdzie i kiedyo ślubie prawosławnym

sami o sobie

księga gości


Językiem liturgicznym w cerkwi prawosławnej w Polsce jest język staro-cerkiewno-słowiański, więc w czasie naszego ślubu większość modlitw będzie w tym języku (z wymową ukraińską). Część obrzędu będzie w języku polskim.

Wszystko wygląda mniej więcej tak:

Tuż przed ślubem w cerkwi odbywają się zaręczyny. Kapłan błogosławi narzeczonych i pali kadzidło, by następnie udzielić młodym sakramentu małżeństwa, dokonując ceremonii tzw. koronacji. Prowadzi narzeczonych do prezbiterium. Panna młoda oraz pan młody stają przed kapłanem, trzymając w rękach płonące świece, które symbolizują światło wiary w zmaganiu z trudami życia.

Świece połączone wstęgą może trzymać dwójka dzieci. Po odmówieniu modlitwy kapłan zakłada koronę na głowę każdego z narzeczonych, błogosławi im, a następnie trzykrotnie okrąża wraz z nimi ołtarz, na którym leży Biblia oraz naczynie liturgiczne. W ten sposób symbolicznie pokazuje, że towarzyszy im na drodze życia. Potem odczytuje fragment Pisma Świętego, odmawia modlitwę i wreszcie błogosławi kielich wina i podaje go nowożeńcom.

W zależności od tego jak śpiewa chór, ceremonia trwa od 40 minut do godziny. Po ceremonii młodzi pozostają w cerkwi i przyjmują życzenia gości, którzy zgodnie z prawosławną tradycją trzykrotnie całują nowożeńców.

Uwaga! Panie powinny mieć w cerkwi zakrytą głowę (może być chustka, kapelusz lub inne nakrycie głowy zgodne z fantazją noszącej).

Sami byśmy tego lepiej nie napisali! Opis obrzędu z niewielkimi dodatkami i poprawkami redakcyjnymi został zapożyczony ze strony: www.wesele24.com